Tag Archives: Xử phúc thẩm nhà hoạt động Nguyễn Viết Dũng

Xử phúc thẩm nhà hoạt động Nguyễn Viết Dũng

Phiên phúc thẩm Nhà hoạt động Nguyễn Viết Dũng sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 8 tại Nghệ An. Ông Nguyễn Viết Hùng, thân phụ của anh Nguyễn Viết Dũng, xác nhận thông tin với Đài Á Châu Tự Do