Tag Archives: xóa bỏ tổng cục công an ai được lợi

Ai là người được lợi từ việc toàn bộ 6 Tổng Cục của Bộ Công An bị xoá sổ?

Chiều mùng 7 tháng 8 năm 2018, Bộ Công An chính thức thông báo thực hiện theo Nghị định 01 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công an, từ